Neki od najčudnijih zakona na svijetu

  24 May 2023 14:51

  Broj posjetilaca: 34

Piše: Verica Jakimovik

“Zakon je najviša manifestacija ljudskih mudrosti, koristeći ljudsko iskustvo za dobro čovječanstva.” –   Samjuel Džonson                                                                                                                 

Od davnina su ljudi imali problem da razlikuju dobro od lošeg. Vremenom su se pojavili prvi zakoni, poput Hamurabijevog zakonika i mnogih drugi.

 U svakoj zemlji postoje zakoni, koji imaju za cilj da regulišu ponašanje poedinaca koji krše pravni poredak, uz odgovarajuće sankcije, kao i da zaštite ljude od kršenja njihovih prava i sloboda. U svijetu, pored osnovnih zakona koji regulišu svakodnevni život, postoje i neki zakoni koji su specifični i privlače pažnju ljudske populacije, više nego ostali.

     U Veneciji ćete biti kažnjeni sa 700 eura ako hranite golubove na Trgu Svetog Marka. Grad je 2009. godine zabranio bacanje hrane pticama, kako bi se spriječili napadi ptica na  građane, kao i da bi se zaštitili spomenici koji se nalaze na trgu.

U Grčkoj, ukoliko turisti žele da posjete antičke građevine i spomenike, zabranjeno im je da nose visoke potpetice, jer postoji mogućnost od oštećenja spomenika, ali i opasnost od povrede.

Grad Peteolia u Kanadi zabranio je bilo kakvu viku između 23:00 i 7:00 ujutru, uzrokovanu zviždanjem u pjevušenjem, s obrazloženjem da prouzrokuje zdravstvene probleme u centrima za sluh ljudi.

 Samoa je mala ostrovska država, pravi raj na Zemlji. U ovoj zemlji postoji zakon koji zabranuje zaboravljane rođendana žena. Ako muž prvi put zaboravi rođendan svoje žene, može biti opomenut, ali ako to učini ponovo može biti uhapšen. 

U Japanu, zemlji  borilačkih vještina, policija ima zadatak da nadgleda ishranu građana. Godine 2009. donijet je zakon u kojem odredbe nalažu da muškarci koji su stariji od 40 godina, širina struka ne smije biti veća od 80cm, a ženama do 90 cm. Prema Zakonu o regulaciji uvoza I izvoza iz 1995. godine, u Singapuru je zabranjeno žvakanje u javnosti. Međutim, prema ovom zakonu, konzumacija žvakaćuh guma je u određenim slučajevima dozvoljna. Neki smatraju da je zabrana uvedena  da bi se smanjilo zagađenje životne sredine.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima zabranjena je upotreba uvredljivih riječi i psovki, uz kazne, u slučaju prekršaja kao što su novčane kazne, zatvor ili deportacija. Prema članu 373 Krivičnog zakonika, uvredljive riječi ponižavaju čast i dostojanstvo ličnosti. 

U Šri Lanki je zabranjeno snimanje selfija sa statutom Bude. Kada napravite selfi sa Budom, okrećete mu leđa. Ovaj znak nepoštovanja je kažnjiv zatvorom u Šri Lanki.

U Poljskoj nije dozvoljeno nošenje majice sa slikom Vini Pua. Razlog je zaista mnogo bizaran. Vjeruje se da na slici mali medved Vini Pu ne nosi pantalone, a to može negativno da utiče na malu djecu. Zbog toga je Poljska zabranila nošenje majica sa likom Vini Pu po školama i igralištima.

U Velikoj Britaniji je 1986. godine donijet Zakon o lososu. Član 32 detaljno opisuje radnju oduzimanja ili usmrćivanja lososa za koju se učinilac može kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri mjeseca.

Na Tajlandu je zabranjeno pregaziti novac. Tajlandski bat nosi lik kralja Tajlanda. Nagaziti novčić ili novčanicu znači vrijeđati kraljevsku porodicu. 

  Ovo su samo neki od najčudnijih zakona širom sveta. Neki od njih imaju za cilj da privuku pažnju medija. Neobični zakoni i pravila sastavni su dio svakodnevnog života. Većina tih zakona postoji, jer vjerovatno niko nije pomišljao da ih menja od kada su donijeti.