Dobro došli na Iure et facto, online časopis studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, osnovanog od strane Studentskog vijeća Pravnog fakulteta.

Časopis je produkt iskrene želje aktivnog saziva Studentskog vijeća za uspostavljanjem što boljeg kontakta sa studentima ali i obogaćivanjem studentskog iskustva i sadržaja. Kako bi se to ostvarilo, smatrali smo da je jedan od neophodnih koraka formiranje online studentskog časopisa Pravnog fakulteta koji će služiti za predstavljanje rada organizacije ali i informisanje studenata o aktuelnim temama, poslovnim prilikama, prilikama za studentske razmjene, kao i događajima iz oblasti kulture i sporta koji mogu zainteresovati studente.

Takođe, formiranjem časopisa želimo da podstaknemo studente da pišu o svim onim temama koje ih se tiču i da na taj način doprinesu učešću u jačanju glasa mladih i promjenama u društvu.

U tom cilju, sajt časopisa sadrži nekoliko alata i rubrika u sklopu kojih ćemo zajedno sa studentima kreirati kvalitetan i koristan sadržaj. Cjelokupni sajt časopisa, od dizajna do sadržaja, zamišljen je kao spoj starog i novog-tradicionalnih pravničkih obilježja i digitalizacije; tradicionalnih pravničkih vrijednosti i mladih generacija.

Studentsko vijeće Pravnog fakulteta je najveća i jedina reprezentativna organizacija studenata na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Studentsko vijeće je predstavničko tijelo u kojem su zastupljeni studenti svih godina studija i studijskih programa Pravnog fakulteta UCG.

Zadatak Studentskog vijeća je zastupanje prava i interesa studenata Pravnog fakulteta, uređivanje pitanja od zajedničkog značaja, sa namjerom solidarnog zadovoljavanja zajedničkih potreba u skladu sa zakonima, kako bi poboljšali studijske odnose i dali doprinos razvoju svih interesnih aktivnosti studenata prava. U ostvarivanju svojih zadataka, Studentsko vijeće prihvata, organizuje i izvodi programe interesnih tj. akademskih aktivnosti studenata iz oblasti prava, kulture, obrazovanja, sporta, međunarodne saradnje, informisanja i drugih područja interesnog i akademskog djelovanja u skladu sa naučno- nastavnim programom.

U cilju unapređenja studentskog standarda i uopšte studentskog iskustva, Studentsko vijeće organizuje niz akcija i događaja i na taj način kreira sadržaj i nudi mogućnosti studentima za njihovo dalje lično i profesionalno unapređenje.