Odlaganje studentskog piknika

  16 May 2023 10:22

  Broj posjetilaca: 46

Studentski piknik, planiran za 18. 05. odložiće se za dan kasnije, tj. u petak 19. 05. u istom vremenskom intervalu, 13-21h u kampusu Univerziteta Crne Gore.