UNIGEM

  28 Dec 2022 12:42

  Broj posjetilaca: 72

Projekat UNIGEM University and Gender Mainstreaming/Gender mainstreaming na univerzitetima, bavi se pitanjima ravnopravnosti polova i rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Ovaj projekat je podržan od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koordinator je TPO fondacija (Transkulutralna psihosocijalna obrazovna fondacija) iz Sarajeva koja je već duži niz godina angažovana na polju zagovaranja rodne ravnopravnosti kroz partnersko djelovanje civilnih društva, akademskih i vladinih institucija. Projekat UNIGEM osim privatnih i javnih univerziteta iz BiH, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, kao projektne partnere ima i ministarstva za obrazovanje i pedagoške zavode u regionu.

Ovo je prvi projekat ove vrste koji je okupio 17 univerziteta, a koji adresira pitanje gender mainstreaminga u visokom obrazovanju.

Pozivajuci se na Ciljeve održivog razvoja i Konvenciju Ujedinjenih nacija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Pekinšku deklaraciju i Platformu za akciju, imajući u vidu važnost promovisanja učešća civilnog društva i akademskih institucija u prevenciji i borbi protiv diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja, projekat UNIGEM želi podići svijest o postojanju, uzrocima i štetnosti pomenutih pojava.

U periodu koji slijedi, Pravni fakultet UCG će, sa svojim projektnim partnerima, aktivno se baviti promovisanjem rodne ravnopravnosti i prevenciji rodno zasnovanog nasilja u cilju promjene opšte i organizacijske kulture u akademskoj zajednici.