Zašto odabrati pravo?

  28 Jun 2023 20:07

  Broj posjetilaca: 84

Piše: Anastasija Musić

Zato što je dobro biti „u pravu“.

Za ozbiljne mlade ljude odluka o tome šta ce studirati nije laka. Ova odluka sa sobom povlači i ogromnu težinu, jer u očima mnogih diktira i opredjeljuje ostatak života. Pravni fakultet omogućava kvalitetno opšte obrazovanje kao i širok spektar zanimanja. Osim klasičnih i tradicionalnih pravničkih zanimanja poput sudije, tužioca, advokata, notara i slično, tu su i različita druga zanimanja u poslovnom svijetu, političkom životu, međunarodnim organizacijama, obrazovanju i nauci i dr. koja pravnik može da obavlja. Pravo je nauka koja ide u koraku sa razvojem društva, ekonomije i tehnologije, stoga, nova zanimanja se neiscrpno otvaraju.

Osnovni alat svakog pravnika je riječ, a ukoliko vladate govornim vještinama i svoj talenat još znate da preneste na papiru, imate velike mogućnosti da jednog dana budete dobar i uspješan pravnik. Pravni fakultet je mjesto gdje se uči sa razumijevanjem, gdje se proučava suština ponašanja ljudskog društva u cilju njegovog pravilnog usmjeravanja kroz propise.

U nastavku donosimo vam par korisnih razloga koji će vam biti od pomoći pri donošenju odluke o izboru Pravnog fakulteta.

1. Široka mogućnost zaposlenja

Pravni fakultet nudi široke mogućnosti zaposlenja u organima izvršne i zakonodavne vlasti, pravosuđu, u privredi, u javnom i privatnom sektoru. Upravo veliki broj sudija, adokavata, notara, rukovodiocima u administrativnim i prevremenim društvima, ministri, univerzitetski profesori, završili su Pravni fakultet.

2. Pravne klinike i studentski aktivizam

U okviru Erasmus+ projekta ENEMLOS, od ljetnjeg semestra 2022. radi i Pravna klinika Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja pruža besplatnu pravnu pomoć. Studenti su imali mogućnost da svoje stečeno teorijsko znanje primijene u praksi, razviju postojeće i nove pravne vještine, unaprijede svoje mišljenje, a sa druge strane da građanima pruže besplatne pravne savjete. Studenti su u mogućnosti da učestvuju u studentskim aktivnostima pri Studentskom savezu Pravnog fakulteta i organizaciji ELSA (The European Law Students’ Association)

3. Takmičenja u debati i besjedništvu

Umijeće lijepog govora, razvijanje kritičkog mišljenja, dokazivanje retoričkih sposobnosti i improvizacije podstiču i oblikuju studente i izvlače njihov maksimun. Zahvaljujući takmičenjima poput smotre besjedništva i učešća u raznim debatama studenti nadograđuju svoje postojeće talente, otkrivaju nove i svoje pravno znanje potvrđuju praksom.

4. U korak sa znanjem i svjestkim trendovima

Fakultet prati svjetske trendove i dostignuća u oblasti visokog školstva s ciljem da sopstvenu djelatnost uskladi sa evropskim i svjetskim zahtjevima. Prepoznat je po brojnim međunarodnim konferencijama i gostovanjima pravnih eksperata. Fakultet pruža studentima sveobuhvatna savremena teorijska i praktična znanja koja omogućavaju formiranje eminentnih kadrova iz oblasti prava.

Pravni fakultet otvoriće vam mnoga vrata, podstaknuti vas da situacije i okolnosti sagledate iz drugih uglova, da poštujete i primenjujete zakone u punom kapacitetu, a brojka od 50 godina postojanja fakulteta rezultat je uspjeha ove ustanove i garant da pravite nepogrešivu odluku njegovim izborom.

Studijski programi se na Pravnom fakultetu ostvaruju kroz osnovne, master i doktorkse studije. Na osnovnim studijama možete izabrati dva izborna modula – javnopravni i privatnopravni. Na master studijama to su krivično, međunarodno, građansko i poslovno pravo, doktorske studije- pravne nauke.

Za upis u prvu godinu osnovnih studija UCG, Upravni odbor UCG je usvojio Odluku o utvrđivanju predloga broja studenata kojom se za upis predviđa 3.174 mjesta na budžetu. Utvrđen je i broj studenata za upis na master studije za studijsku 2023/24. godinu koji iznosi ukupno 1.760.

Detaljnije informacije o upisu možete pratiti na sajtu: Gorhttps://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ucg.ac.me/pf&ved=2ahUKEwic-LD9w-b_AhVP_rsIHSUwBHEQFnoECAUQAQ&usg=AOvVaw2dEaQimo5uuHPeYe9INu2V