Edukativni moduli u okviru projekta “Znanjem do tolerancije”

  20 Jun 2023 08:09

  Broj posjetilaca: 55

Piše: Sara Marković

Projekat „Znanjem do tolerancije“ ima za cilj da unaprijedi stepen znanja, informisanosti i duha tolerancije među pripadnicima studentske populacije u Crnoj Gori, kroz sprovođenje aktivnosti koje su usmjerene ka većem stepenu njihovog razumijevanja koncepta zaštite i poštovanja manjinskih prava u Crnoj Gori. 

U okviru pomenutog projekta, 21. i 22. juna u PR Centru u Podgorici, organizovaće se edukativni moduli i panel diskusije na temu zaštite manjinskih prava i o tome kako se kroz društvene mreže emituje govor mržnje usmjeren prema manjinama.

Prvog dana, u srijedu 21.06. , na temu „Sistem zaštite manjinskih prava u Crnoj Gori – izazovi i perspektive“ govoriće Mirjana Vlahović – ekspertkinja za ljudska prava, a u svom izlaganju prioritetno biće riječi o zakonodavnom i institucionalnom okviru u Crnoj Gori kada je u pitanju sistem zaštite manjinskih prava. Istog dana, o temama “Religija i politika identiteta” i “Religija i evropske integracije” reći će Dr Nikola B. Šaranović – Fakultet političkih nauka UDG i dopisnik projekta EUREL.

Drugog dana, četvrtak 22.06. , u fokusu biće „Govor mržnje usmjeren prema manjinama– kroz društvene mreže i medijska pismenost“. O tome kako izgleda govor mržnje u evropskom i crnogorskom pravnom prostoru čućemo od Prof. Dr Anete Spaić – Pravni fakultet, dok će ekspertkinja za komunikacije Mirjana Ivanović dati osvrt na medijsku pismenost – borbu protiv govora mržnje i panel diskusiju će zaključiti temom Moć riječi – od lajkova do (ne)razumijevanja.

Projekat „Znanjem do tolerancije“ je finansiran od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, a realizuje se u saradnji sa Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka UCG i Fakultetom pravnih nauka i Fakultetom humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica.