Nagradni konkurs za studentske eseje: Znanjem do tolerancije

  13 Jun 2023 12:59

  Broj posjetilaca: 49

Projekat ,,Znanjem do tolerancije” ima za cilj da unaprijedi stepen znanja, informisanosti i duha tolerancije među pripadnicima studentske populacije u Crnoj Gori, kroz sprovođenje aktivnosti koje su usmjerene ka većem stepenu njihovog razumijevanja koncepta zaštite i poštovanja manjinskih prava u Crnoj Gori.

Projekat „Znanjem do tolerancije“ finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore, a realizuje se u saradnji sa Pravnim fakultetom i Fakultetom političkih nauka UCG, Fakultetom pravnih nauka i Fakultetom humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica.

Nagradni konkurs ima za cilj da podstakne studente na promišljanje i pisanje o konceptu tolerancije i razumijevanja različitosti kao osnovama zaštite i poštovanja manjinskih prava u Crnoj Gori. U okviru takmičenja, dodjeljuju se tri novčane nagrade:

– prva nagrada iznosi 400 eura,
– druga nagrada iznosi 300 eura i
– treća nagrada iznosi 200 eura.

Kandidati su u obavezi da napišu esej na temu “Jednakost različitosti”.


Nagrađeni eseji će biti predstavljeni na završnom događaju koji će biti organizovan u okviru projekta.

Konkurs je otvoren za studente Pravnog fakulteta i Fakulteta političkih nauka UCG, Fakulteta pravnih nauka i Fakulteta humanističkih studija Univerziteta Donja Gorica. Kvalifikovani kandidati moraju napisati esej do 1 000 riječi.

Prilikom selekcije, uzeće se u obzir poznavanje koncepta zaštite i promocije manjinskih prava, originalnost misli i struktura, kompozicija, kreativnost i sposobnost reflektivnog razmišljanja.

Prijave se podnose elektronskim putem na adresu: uznanjujetolerancija@gmail.com. 

Uz esej, potrebno je dostaviti puno ime i prezime, e-mail  adresu, fakultet i broj indeksa.

ROK ZA PRIJAVU: 25. jun 2023. godine.