Oglas za izbor studenata za rad na Pravnim klinikama

  27 Feb 2024 13:13

  Broj posjetilaca: 81

Pozivaju se studenti master, specijalističkih i osnovnih studija (III godina) da se prijave na Oglas za izbor za rad na Pravnim klinikama, koje će pružati besplatnu pravnu pomoć. Pravne klinike za besplatnu pravnu pomoć su osmišljene u okviru projekta ENEMLOS. U pitanju je projekat koji je namijenjen sticanju praktičnih znanja studenata Pravnog fakulteta uz praktični rad sa klijentima kojima je neophodna besplatna pravna pomoć. Više informacija o projektu ENEMLOS možete pronaći na linku: https://www.enemlos.ucg.ac.me/.

Poslednji rok za prijavu je 1. mart 2024. godine.

Studenti koji budu izabrani za rad na Pravnim klinikama, mogu ostvariti 20 poena za praktičnu nastavu u okviru odgovarajućeg predmeta na master studijama, odnosno 10 poena u okviru predmeta na osnovnim studijama. Predmatni nastavnici koji dodjeljuju poene na svojim predmetima za rad na klinikama će o tome upoznati studente na predavanjima. 

Svi studenti koji budu učestvovali u radu pravne klinike u trajanju od najmanje jednog semestra postaće alumni klinike i dobiće sertifikat kojim će budućim poslodavcima moći da potvrde da su stekli posebna znanja u  praktičnom radu sa klijentima.

U prijavi kandidati treba da navedu smjer na koji su upisani, prosječnu ocjenu na osnovnim studijama i naziv predmeta iz kojeg će raditi praktičnu nastavu.

S obzirom na to da je broj mjesta ograničen, prednost u izboru imaju studenti master studija na pozitivnopravnoj grupi predmeta.

Kriterijumi za izbor su prosječna ocjena na osnovnim studijama i sklonost ka praktičnoj nastavi.

Prijavu možete preuzeti na sajtu Pravnog fakulteta.

Kandidati prijave šalju na mail pravneklinike@ucg.ac.me sa naznakom za PRAVNE KLINIKE.

Izvor: Pravni fakultet UCG