Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore otvara vrata za 210 budućih pravnika

  07 Jun 2024 11:54

  Broj posjetilaca: 39

Izvor: Pravni fakultet

Konkurs za upis u prvu godinu studija koji će biti objavljen krajem juna donosi priliku za 210 budućih pravnika da započnu svoje obrazovanje na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, u studijskoj 2024/25. godini.

Studiranje pravnih nauka na Pravnom fakultetu UCG predstavlja svojevrsnu sintezu različitih pravnih disciplina i drugih nauka tijesno povezanih sa pravom, koja omogućava sticanje svih neophodnih znanja i vještina koje bi trebalo da posjeduje dobar i moderan pravnik, spreman za kompeticiju i na evropskom tržištu.

Pravni fakultet nudi osnovne, master i doktorske studije. Na osnovnim studijama studenti imaju mogućnost izbora između dva izborna modula – javnopravnog i privatnopravnog. Na master studijama svoje usavršavanje mogu nastaviti u oblastima krivičnog, međunarodnog, građanskog i poslovnog prava.

Pravo na upis imaju đaci gimnazija, ekonomskih, trgovinsko-ugostiteljskih, turističkih, pomorskih, medicinskih i škola unutrašnjih poslova. Za upis na Pravni fakultet nije potreban prijemni ispit.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore ima dugu tradiciju i značajno je doprinio oblikovanju pravnog, zakonodavnog i naučnog miljea Crne Gore. U sastavu je Univerziteta Crne Gore, od njegovog osnivanja, 1974. godine kada je sa više visokoškolskih institucija u Crnoj Gori potpisan sporazum o udruživanju.  Obrazovao je generacije poznatih sudija, advokata, ministara, tužilaca i mnogih drugih koji su svoju profesionalnu karijeru ostvarili u oblasti prava, pravnih poslova, pravosuđa i javnog života.

Prepoznat je po brojnim međunarodnim konferencijama i gostovanjima pravnih eksperata. Fakultet pruža studentima sveobuhvatna savremena teorijska i praktična znanja koja omogućavaju formiranje eminentnih kadrova iz oblasti prava.

Pravni fakultet ima saradnju sa brojnim institucijama koje organizuju praktičnu obuku pravnika u okviru posjeta koje se organizuju na posebnim predmetima.

U okviru Erasmus+ projekta ENEMLOS, Pravni fakultet je intenzivirao saradnju sa Vrhovnim sudom, Vrhovnim državnim tužilaštvom, Advokatskom komorom, Notarskom komorom, Komorom javnih izvršitelja i Centrom za alternativno rješavanje sporova. Studenti uz pomoć profesora Pravnog fakulteta i pravnika praktičara stiču posebna praktična znanja značajna za buduće zapošljavanje, kroz pružanje besplane pravne pomoći građanima.

Studije prava pružaju široke mogućnosti zapošljavanja u organima izvršne i zakonodavne vlasti, pravosuđu, privredi, javnom i privatnom sektoru. Među diplomcima Pravnog fakulteta su advokati, sudije, tužioci, notari, izvršitelji, rukovodioci i zaposleni u administraciji, ministri i poslanici.