Stipendije studentske solidarnosti

  17 Jan 2023 14:48

  Broj posjetilaca: 64

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore dodjeljuje 6.000 eura za stipendije „Studentska solidarnost”.


Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji ispunjava sljedeće uslove:

· da je student Univerziteta Crne Gore
· da on i/ili član njegove porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad
· da doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.

Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

· potvrdu o studiranju
· potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta
· potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora)
· dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju.

Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

· 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
· 6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih nauka
· 3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti(Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).

Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200.00 EUR po semestru, prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine (uz izmjene izvršene Odlukom Skupštine Studentskog parlamenta UCG br. 01 – 708/1 od 16.01.2023. godine).

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova, zaključno sa 02. februarom 2023. godine u 13 časova.

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili mailom skeniranu (pdf format) dokumentaciju na adresu: spucg@ucg.ac.me.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Više informacija kao i prečišćeni tekst Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u sklopu projekta “Studentska solidarnost” mogu se pronaći na sajtu: www.spucg.ac.me .